Pracownicy zakładu:

dr hab. Piotr Matczak – kierownik 

dr hab. Marek Nowak

dr Krzysztof Bondyra

dr Agnieszka Jeran

dr Andrzej Wójtowicz – projekt “MoWiz

mgr Adam Dąbrowski – projekt “MoWiz

mgr Jacek Świerz – projekt “MoWiz

mgr inż. Patrycja Przewoźna – projekt “iTre-es” 

Marcin Mielewczyk –  projekt “iTre-es

Doktoranci:

mgr Piotr J. Chmielewski

mgr Krzysztof Mączka

Osoby związane z zakładem:

prof. Piotr Buczkowski założyciel Zakładu i jego kierownik aż do nagłej śmierci w roku 2003. Był także działaczem samorządowym i posłem na Sejm.

prof. Michał Chmara był kierownikiem Zakładu Socjologii Ekonomicznej i Samorządu Terytorialnego. Zakład ten działał w latach 2009-11, z połączenia Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych oraz Zakładu Socjologii Ekonomicznej.

mgr Daria Paniotova jest absolwentką Wydziału Ekologii i Technologii Chemicznej, specjalności “Zarządzania bezpieczeństwem środowiska” Donieckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego oraz Wydziału Filologii, specjalności “Psychologia”  Narodowego Uniwersytetu w Doniecku. Prowadzi badania dot. świadomości ekologicznej w ramach programu stypendialnego  rządu RP “Dla Młodych naukowców”. Informacja o Darii na stronie: www.masters.donntu.edu.ua/~paniotova/

mgr Vera-Karin Brazova Vera-Karin Brazova jest absolwentką Uniwersytetu Karola w Pradze. Prowadziła badania w ramach projektu ANVIL w latach 2012-2014

dr Barbara Janik - doktorantka prof. Michała Chmary

dr Michał Weres - doktorant prof. Michała Chmary

mgr Jakub Lewandowski – doktorant dr hab. Piotra Matczaka

dr Paweł Śliwa - wieloletni pracownik zakładu