Publikacje  2017

Jeran Agnieszka, Kowalska Agnieszka, Leśniewska-Napierała Katarzyna, Janiszewski Artur; , ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku (2017), Str. 1-319

Matczak P., Abgarowicz G., Zurückhaltung in der Krise Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit des Ausnahmezustandes in Polen [Normalisation of emergencies: the extraordinary states in the Polish law and practice], Matthias Lemke (Hg.) Ausnahmezustand. Grundlagen – Anwendungen – Perspektiven, Springer, Wiesbaden, pp. 167-183.

Matczak P., Bondyra K., Isański J., Mączka K., Nosal P., Śliwa P., Wojtkowiak M., Społeczny potencjał sołectwa, w: Sołectwo – studium prawnoustrojowe, Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski red., Warszawa, Kancelaria Senatu, ss. 85-110.

Hanna Brendel, Marek Nowak, Między kamienicą i kwartałem.Refleksja na temat rewitalizacji poznańskiej kamienicy, w: Kronika Miasta Poznania – Mieszczanie, Piotr Korduba red., ss. 255-271, Wydawnictwo Miejskie.

Kreibich H., G. Di Baldassarre, S. Vorogushyn, J.C.J.H. Aerts, H. Apel, G.T. Aronica, K. Arnbjerg-Nielsen, L.M. Bouwer, P. Bubeck, T. Caloiero, D.T. Chinh, M. Cortès, A.K. Gain, V. Giampá, C. Kuhlicke, Z.W. Kundzewicz, M.C. Llasat, J. Mård, P. Matczak, M. Mazzoleni, D. Molinari, N.V. Dung, O. Petrucci, K. Schröter, K. Slager, A.H. Thieken, P.J. Ward, B. Merz, Adaptation to flood risk – results of international paired flood event studies, Earth’s Future, Vol. 5, Iss. 10: 953–965.

Matczak P., Lewandowski J., Choryński A., Szwed M., Kundzewicz Z. 2017. Doing more while remaining the same? Flood risk governance in Poland, Journal of Flood Risk Management (accepted) DOI: 10.1111/jfr3.12300

Jeran Agnieszka, Matczak Piotr, Mączka Krzysztof, Kto wdraża budżet obywatelski a kto nie? Porównanie wielkopolskich gmin pod kątem zamożności oraz poziomu aktywności społecznej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica (2017).

Jeran A., Mączka K., Matczak P., Milewicz M., 2017. Charakterystyka procedur budżetów obywatelskich w Wielkopolsce, Studia Humanistyczne AGH, 16/3: 43-58.

Przemysław Pluciński, Marek Nowak, E pluribus unum? Źródła i specyfika ruchów miejskich we współczesnej Polsce, “Przegląd Socjologiczny” 2017

Basińska Anita, Jeran Agnieszka, Czy można zaprojektować kreatywność pracownika? Refleksje nad relacjami designu i zarządzania, ,Kultura i edukacja, 115(1) (2017), str. 224-233,

Basińska Anita, Jeran Agnieszka, Komfort akustyczny w open space w narracji projektantów, KULTURA POPULARNA, 52(2) (2017), str. 61-70,

Jeran Agnieszka, Basińska Anita, Home sweet work. Praca w wersji IKEA, KULTURA POPULARNA, 3(49) (2016), str. 136-147,

Jeran Agnieszka, Kącka Katarzyna, Piechowiak-Lamparska Joanna, Publication Efficiency in Science. Suggestions on Measures and their Application Using the Case of Poland, Nicolaus Copernicus University in Toruń, New Educational Review, 49(3) (2017), str. 138-153,

Jeran Agnieszka, Muszyńska-Jeleszyńska Dominika, Sztuka i miejskie przestrzenie poprzemysłowe – rewitalizacja dla sztuki i przez sztukę na przykładzie obiektów szlaku TeH2O, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 39 (2017), str. 175-190,

Jeran Agnieszka, Artyści i twórcy – trudny los artysty czy opowieść o szczęśliwych pracownikach? STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 5(10) (2017), str. 105-123

Jeran Agnieszka; ,Does the Wielkopolska Mentality Still Exist? An Analysis Based on Data from the Social Diagnosis 2015, PRZEGLĄD ZACHODNI, II (2017), str. 57-81

Jeran Agnieszka, Polskie B+R w sektorze przedsiębiorstw – potencjał dla wzrostu czy wzrost potencjału? Analiza kierunku zmian w latach 2006–2014, Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne, 8 (2016), str. 27-37

Krzysztof Bondyra, Westerny a demokracja lokalna,”Studia Kulturoznawcze”, 2(12)/2017. Nr ISSN 2084-2988.   (7 pkt.)

 

Konferencje 2017
Konferencja „Wiejska Polska – wyzwania na następne 25 lat”, Org.: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, 30.11.2017, Nadarzyn k/Warszawy, Matczak P., Zmiana społeczna na wsi wczoraj i jutro

Open Symposium on Urban Resilience and Sustainability Science, Wydział Ekonomii Socjologii, Uniwersytet Łódzki 12.10.2017, Matczak P., Awareness component of sustainability

Konferencja „Region, miasto, wieś. Wyzwania i perspektywy rozwoju” org.: Instytut Socjologii, Sekcji Socjologii Miasta i Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa, PTS, Łódź, 19-20.10.2017, Matczak P., Jeran A., Mączka K., Budżety obywatelskie w Wielkopolsce.

13th Conference of the European Sociological Association, Athens, Greece, Aug. 28th Sep 1st., 2017, Matczak P., Adam Choryński, Jakub Lewandowski, Agnieszka Jeran, Patterns of relations in the Polish flood risk management system: a network analysis (presentation at: RN12_RN22  JOINT SESSION: Perceptions of Environmental Risks and Vulnerabilities Across Europe)

12th Conference of European Society of Ecological Economics, Budapest, 20-23rd June, 2017, Piotr Matczak, Thomas Hartmann, Lisa Levy, Sue Tapsell, Herman Kasper Gilissen, Coordination of flood risk management and spatial planning in four EU countries

Piotr Matczak, Krzysztof Niedziałkowski: Organizers of the special session: Power of discourses and discourses of power in the spatial governance of commons, Konferencja „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”, org. Senat RP, 31.01.2017, Warszawa, Matczak P., Społeczny potencjał sołectwa”

23rd International Symposium on Society and Resource Management, Umeå, 2017-06-19 Krzysztof Maczka, Piotr Chmielewski, Agnieszka Jeran, Piotr Matczak “Ecosystem services frame in ecological discourse. Analysis of public consultation concerning management plans for Natura 2000”

Democracy and Participation in the 21st Century (mid-term conference ISA RC 10), Lizbona, 2017-07-12 Krzysztof Mączka, Piotr Chmielewski, Agnieszka Jeran, Piotr Matczak “Participation and the Nature (2000). Analysis of public consultation in Poland.”
Democracy and Participation in the 21st Century (mid-term conference ISA RC 10), Lizbona, 2017-07-12, Krzysztof Mączka, Agnieszka Jeran, Piotr Matczak, Maciej Milewicz “What type of Participatory Budgeting? Analysis of participatory budgeting procedure in Poland.”

ISA XV International Laboratory for PhD Students in Sociology: Struggles for Substantive Citizenship, Community Building in Troubled Times for Democracy, Poznań, 2017-09-17, K. Mączka “Ecosystem Services in Environmental Discourse: Application of Ecosystem Services Concept in Poland”

Ogólnopolska konferencja naukowa: Społeczność lokalna – wobec wyzwań współczesności II, Warszawa, 2017-05-12, K. Mączka “Debata oksfordzka a konsultacje społeczne”

Polski Kongres Debat, Kraków, 2017-09-19, K. Mączka “Konsultacje po oksfordzki – potencjał debat oksfordzkich w konsultacjach społecznych”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności, Kraków, 12.05.2017, M. Nowak, P. Śliwa: “Konflikt – współpraca – koegzystencja? Mieszkańcy i przedsiębiorcy wobec zmian rewitalizacyjnych”.

Konferencja “Pamięć pogranicza. Krajobraz kulturowy regionu ostrowskiego”, Ostrów Wielkopolski, 31.05.2017, P. Śliwa: “Granice a tożsamość zbiorowości terytorialnych”.

Miejsce pracy przyszłości – przestrzeń innowacji, imitacji, instrumentalizacji, Szczecin, 2017-03-13 Agnieszka Jeran, Anita Basińska, Przyszłe  miejsce  pracy  jako  przestrzeń  oddolnie  zaprojektowana

Od miejsc industrialnych do miejsc kreatywnych – sztuka jako narzędzie recyklingu przestrzeni , Szczecin, 2017-03-14 Agnieszka Jeran, Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Typy recyklingu przestrzeni poprzemysłowych w mieście

FORUM JAKOŚCI O nową jakość kształcenia nauczycieli, Kraków, 2017-11-17 Krzysztof Bondyra, Sławomir Sobczyk, Kształcenie w zakresie nauczycieli zawodu