Wydział Socjologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89 budynek C, pokój 133 60-568 Poznań

tel. (061) 829-22-63; (061) 829-22-59

faks (061) 829-21-08

email: regional@amu.edu.pl